Lịch Tết Đẹp – In công nghệ cao

Đây là bài viết mẫu. Để giao diện chi tiết của bài viết có thể hiển thị đúng và đẹp như bài mẫu yêu cầu các quản trị viên thực hiện đúng theo hướng dẫn dưới đây:

1. Tạo mới hoặc Nhân bản bài viết sau đó Chỉnh sửa dưới dạng mặc định

2. Thêm Ảnh đại diện, chọn Chuyên mục và chon Giao diện dạng “Elementor Canvas” cho bài viết

3. Nhấn Đăng nếu tạo mới hoặc Cập nhật Bài viết

4. Chuyển sang Chỉnh sửa dưới dạng Elementor cho bài viết

SỬ DỤNG ELEMENTOR ĐỂ TRÌNH BÀY BÀI VIẾT THEO MONG MUỐN